Nákladní doprava
tatra

Doprava sypkých stavebních materiálů, štěrku, písku, zeminy apod., sklápěcími nákladními automobily.
Na zpevněných komunikacích sklápěcím návěsem nebo v soupravě s vlekem, na staveništích terénními automobily TATRA 815.

Zemní práce
Ve spolupráci se spřátelenou firmou doplníme terénní nákladní automobily o stroje pro výkopové zemní práce.
Zajistíme tak kompletní služby při hloubení základů i dalších terénních úpravách.
bagr
Obchodní činnost
Podle požadavků jsme připraveni dodat sypký stavební materiál přímo na určené stavenište nebo skládku.
Cena za dopravu v takovém případě bude součásti prodejní ceny dodaného materiálu.
Volná pracovní místa
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b