Z historie firmy ČK v.o.s.

Firma ČK byla založena v roce 1993 V. Čermákem. Během krátké doby se vstupem dalších společníků změnila na veřejnou obchodní společnost. Tato malá rodinná firma se zaměřila na koupi a prodej zboží, tehdy klasický maloobchod. Po několika letech se naskytla příležitost rozšířit činnost firmy i o nákladní autodopravu.

Společnost zakoupila první nákladní automobil – třístranný sklápěč Škoda MTSP 24, se kterým začal hledat uplatnění na stavbách jako řidič i manažer sám jeden ze společníků. Tento začátek nákladní autodopravy se později ukázal jako velice výhodný, protože vedení společnosti mohlo uplatnit zkušenosti, získané osobně na různých stavbách a v práci pro různé stavební firmy.

Postupně jsme první nákladní automobil vyměnili za modernější nákladní automobil TATRA 815 a rostoucí počet zakázek byl signálem k rozšíření parku o další nákladní automobily. Vedení společnosti ČK v.o.s. rozvíjelo spolupráci se stavebními firmami zejména v oblasti dopravy materiálu pro potřeby staveb, především komunikací, ale také přímo pro potřeby jednotlivých stavebníků.

Vzrůstající požadavky v oblasti navážení materiálu na větší vzdálenosti a také na větší objem přepravy nás vedly k pořízení „osmikolky“ MAN. V soupravě s vlekem vyhovuje potřebám řady našich zákazníků. O rok později jsme vozový park doplnili o tahač MAN se sklápěcím návěsěm. Nárust objemu přepravy sklápěcím návěsem byl impulsem ke koupi dalšího tahače MAN se sklápěcím návěsem. Dá se říci, že tyto kroky byly pro naši firmu přínosem.

Nejdelší pravidelnou spolupráci, trvající už více než 15 let, jsme navázali s firmou Skanska a.s., ale naše technika se podílela na stavbách i řady dalších významných stavebních společností. Ke spokojenosti zákazníků jsme uskutečnili také řadu jednorázových přeprav různých stavebních materiálů.

V současnosti je nákladní doprava sklápěcími nákladními automobily hlavní náplní činnosti naší firmy. S ní souvisí i zajišťování výkopových a dalších zemních prací včetně přepravy materiálu, které děláme se spolupracující firmou. Na tradice obchodní činnosti navazujeme i nabídkou prodeje štěrků a dalších sypkých stavebních materiálů včetně jejich dodání na místo určení.

V současné době v oblasti přepravy sypkých materiálů úzce spolupracujeme především s firmami X-Force a.s., TM Stav spol. s.r.o., B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati, spol s.r.o., OPEN RE-ECO. s.r.o., Valašskokloboucké služby s.r.o., EL TORO, s.r.o., obecními úřady Hošťálková, Ratiboř aj.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b